Oranjeboomstraat 64A, 3071 BB Rotterdam
(T) 06-21642229 (E) Stuur een mail


Visies en masterplannen [+]
Pleinen, parken en sportterreinen [+]
Woonwijken [+]
Infrastructurele projecten [+]
Planbegeleiding/architectenbegeleiding [+]
Overig [+]


Bij een ontwerpopgave ga ik altijd eerst op de locatie kijken om een goed beeld te krijgen van de opgave. Vervolgens probeer ik om ‘de essentie’ van de plek te doorgronden. Waar gaat het echt om bij de betreffende locatie? Wat heeft het nodig om goed te kunnen functioneren? Wat kan die betreffende ruimte betekenen voor haar omgeving? Dit vormt de basis voor het ontwerp of het plan. Daarnaast leg ik altijd mijn oor te luisteren bij de gemeente, de omwonenden en andere belanghebbenden, omdat zij vaak veel meer weten over de geschiedenis van de locatie en de behoeftes die er spelen. Op basis daarvan ga ik aan de slag. Halverwege koppel ik de tussenstand terug om de ingeslagen richting te toetsen bij de opdrachtgever en de uiteindelijke gebruikers. Het resultaat is een aantrekkelijke, goed functionerende ruimte, die logisch past in zijn omgeving en goed beheerbaar is op de langere termijn.