Oranjeboomstraat 64A, 3071 BB Rotterdam
(T) 06-21642229 (E) Stuur een mail


Visies en masterplannen [+]
Pleinen, parken en sportterreinen [+]
Woonwijken [+]
Infrastructurele projecten [+]
Planbegeleiding/architectenbegeleiding [+]
Overig [+]


In februari 2008 ben ik begonnen als zelfstandig landschapsarchitect. Daarvoor heb ik eerst anderhalf jaar bij een ingenieursbedrijf gewerkt en vervolgens ruim 9 jaar bij de dS+V, gemeente Rotterdam.

Ik richt me voornamelijk op het ondersteunen van gemeentes bij het opstellen van beleid voor de openbare ruimte. Door mijn jarenlange ervaring bij de gemeente Rotterdam en de diverse opdrachten die ik voor andere gemeentes heb mogen doen, ben ik goed op de hoogte van de verschillende processen die doorlopen moeten worden om tot een gedragen plan te komen. Tevens ben ik me bewust van de soms weerbarstige politieke werkelijkheid, de diverse belangen die er veelal spelen en de noodzaak van bewonersparticipatie. Door mijn jarenlange nauwe samenwerking met onder andere stedenbouwkundigen, breng ik ook plannen waarbij er een sterke samenhang gewenst is tussen de stedenbouw en zijn omgeving, tot een goed eind.

Naast gemeenten richt ik me op (kleine) ontwikkelaars die een beperkt aantal woningen willen bouwen op locaties waar samenhang met de omgeving van groot belang is, bijvoorbeeld bij de ruimte-voor-ruimte regeling. Op basis van een analyse van het gebied en de aanwezige beleidsplannen die er gelden, maak ik locatietekeningen met een toelichting die de basis vormen voor de eerste gesprekken met de gemeente en eventueel provincie. Uiteraard maak ik daarna ook meer uitgewerkte tekeningen als daar behoefte aan is.

Naast mijn werk haal ik veel plezier uit het ontwerpen en maken van meubels, het spelen van een potje tennis, zeilen en het maken van reizen. Dat laatste doe ik bij voorkeur op de fiets. Zo ben ik in april 2013 in een jaar van uit Rotterdam naar Singapore gefietst; een onvergetelijke en zeer inspirerende ervaring!